Oferta ograniczona w czasie od 19 września do 30 listopada 2016 roku.